மாற்று! பங்களிப்பு வழிகாட்டி

மாற்று! பங்களிப்பு வழிகாட்டியை முதலில் எழுதிய போது ஆங்கிலத்தில் எழுதி, அது இன்னும் தமிழாக்கமலேயே இருக்கிறது 🙁 இப்போதைக்கு அதை இங்கு தருகிறேன். இந்த வழிகாட்டியின் சிறப்பு என்னவென்றால், மாற்று!க்குப் பங்களிக்கிறேன் என்று ஆர்வமாக வரும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலரையும் மிரள வைத்து ஓட வைக்கிறது என்பதே 🙂 எனினும், தொடக்கத்திலேயே மாற்று!க்குப் பங்களிப்பதற்குத் தேவைப்படும் புரிந்துணர்வை உறுதி செய்ய இத்தகைய வழிகாட்டி தேவைப்படுகிறது

**

Contributor’s guide:

Google Reader Help

1. Log into Google Reader using your Gmail Username and password.

2. In the left pane, you have a button called ADD SUBSCRIPTION. Click that and add the URL of your favorite blogs. For example, to add இராம. கி’s வளவு blog,  just input the URL http://valavu.blogspot.com/
3. Whenever, there is a new post in the blog in your subscription list, it will be shown in the ALL ITEMS page. This page can be thought of like your Inbox in mail account. So instead of reading blog posts through blog portal sites, or by visiting blog by blog you can read them all at one page.
4. Each item in your google reader has the option to star, share and tag. Tags can be thought of like folders in mail accounts. You can use these tags to categorise the posts for later reading. Some examples of tags would be cinema, kids, computers etc., Stars can be considered like gmail stars or yahoo flags in mail accounts. when you share a post, all these shared posts will be publicly available for your friends in a google hosted URL. This way, your friends can read the posts you would recommend. This public URL can be seen by clicking the SHARED ITEMS link in the left side pane.
5. Apart from the shared items URL, you can have separate public URLs for your starred items, tagged items. This can be enabled by making these feeds too public. To do this

follow Manage subscriptions (left pane bottom) – > Tags and then click on the share marks for each tag and shared items.

For more info, see

1.  Google Reader Official Help page.
2.  A Google Reader HowTO help page by நெல்லை சிவா.

Procedure to submit to Maatru!

1. Read blog posts in your Google Reader whenever you feel like.

2. Click the share marks in good posts that you would like to share. If you think a particular shared post is exceptionally well-written / useful then add a star mark to it.  If you

think the post subject fits into a category like cinema, book, music etc., then tag it. For a list of Maatru! approved tags, see Maatru! tagging guide . You are free

to add any tag you like for your convenience and personal use. But Maatru! would show tags matching to this list only. Irrespective of having a tag or non-matching tag, your

shared post will still be showcased in Maatru!. Also, a post will be showcased in Maatru! only when you share it. Just starring or tagging would not add it to Maatru ! if the Share

mark is not clicked.

3. We can collect yor shared items either every hour or once a day. Currently, Maatru! can fetch only your last 20 shared items. So do not share more than 20 posts within an

hour or if you share so, please visit the Maatru! ping URL for you manually. We will provide you with this URL. If your post is already shared by someone, then fine. If you had

given a additional matching tag, then it would be inserted with the already showcased post. If you had starred a shared item, in Maatru! a star would be displayed besides the post

title. The more people star a item, the more stars would be shown in Maatru! site and hence visitors to our site can identify good posts easily.


FAQs

1. I cannot share posts daily or often. Is it ok?

– It’s fine. We expect that when more number of people join with us to share posts the site would automatically get updated regularly.

2. How many posts should I share daily?

There are no minimum or maximum number of posts. However, you would realise that it takes atleast a minute to share and submit the items to Maatru! So, with due respect

to your time and effort, do share only posts that are decently well-written, of use to someone atleast. Please do not indiscriminately share all the posts you come across.

3. What kind of posts can i share?

– We strongly request you not to share posts which might be considered கும்மி, மொக்கை, spam, junk, test posts, advertisements, chain mails, cut-copy-paste posts from magazines

& blogs, chat posts, group posts (addressing a list of friends for which they could have written a email instead), time pass posts, pornography, image forwarding posts, hate posts

against any person-community-entity, posts written in unparlimentary words,

4. What if I don’t find a appropriate tag?

– If you feel, the Maatru! tags don’t match the post subject, it’s ok to share them without a tag. If you repeatedly come across posts with a particular subject, do let us know the

tag suggestions which we would try to add ASAP.  We try not to go for too niche tags.

5. How many items can i star?

– Please do not add too many star marks. A ratio of 1 star or less to 10-15 shared posts would be ok. Once in a while you might come across too many good posts together.

It’s ok to give more stars once in a while. But please do not go for more stars regularly.

– Never star your own blog posts

– When you star fellow Maatru! members, let it have more than twice the quality of other items you star. Else, we may be accused of self-promotion and groupism.

6. What if i want to stop contributing, due to any reason?

Fine. Let us know. We will be grateful for the contributions you made so far.

7. What if someone has shared a post already?

We can display how many people shared each post. So, your extra share would add value to that post. do share. it wouldn’t show two times in maatru. and if u have added extra tags

for that post it will be added.

8. How are my tags synced in Maatru! ?

after u tag go to manage subscriptions – tags – and change the Maatru! approved tags to public settings. this u need to do only once for a tag.

9. what if i don’t like a post / object for a post that appeared in Maatru! ?

Write to the Maatru! contributor group. we will have open discussion like Wikipedia and if needed we will remove it with the approval of one who shared. Conversely, your share

will not be removed without your consent even if someone else objects. But you should be willing to discuss the merit of the posts you shared.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

என் தளத்தை மாற்றில் பகிர்வீர்களா? எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

தமிழ்மணம், தேன்கூடு போல் மாற்று! ஒரு தானியக்கத் திரட்டி இல்லை. எனவே, உங்கள் பதிவைச் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கத் தேவை இல்லை. மாற்று! பங்களிக்கும் நண்பர்கள் தாங்கள் படிக்கும் பதிவுகளில் இருந்து தங்களுக்குப் பிடித்த இடுகைகளை மாற்றில் சேர்க்கிறார்கள். எனவே, தொடர்ந்து வழமை போல் தாங்கள் எழுதி வந்தால் தங்கள் இடுகைகளை விரும்பிப் படிக்கும் மாற்று! பங்களிப்பாளர் எவரேனும் அதை இங்கு சேர்ப்பார்கள் என்று எதிர்ப்பார்க்கலாம்.

ஏன் என் பதிவைப் பகிரவில்லை? ஏன் என் பதிவின் எல்லா இடுகைகளையும் பகிரவில்லை? ஏன் என் ஒரு பதிவைப் பகிர்ந்து விட்டு இன்னொரு பதிவைப் பகிரவில்லை?

உங்கள் பதிவுகளும் இடுகைகளும் மாற்று!ல் காணாமல் இருப்பதற்கான காரணங்கள்:

உங்கள் குறிப்பிட்ட பதிவும் இடுகைகளும் இது வரை மாற்று! பங்களிப்பாளர் கண்களில் படாமல் இருந்திருக்கலாம்.

மாற்று! முழுக்க முழுக்கத் தன்னார்வலப் பங்களிப்பு என்பதால் உங்கள் பதிவுகள், இடுகைகள் குறித்து அறிந்திருந்தும் பகிர இயலாமல் இருந்திருக்கலாம்.

மாற்று!ல் சில கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டே இடுகைகளைப் பகிர்கிறோம். ஒரு வேளை உங்க்ள இடுகை இந்தக் கொள்கைகளுக்குப் பொருந்தாமல் இருந்திருக்கலாம்.

மாற்று!ல் இன்னும் நிறைய பதிவுகளில் இருந்து கூடுதல் இடுகைகளை அடிக்கடி காட்டி இற்றைப்படுத்தலாமே?

மாற்று! முழுக்க முழுக்கத் தன்னார்வலக் கூட்டு முயற்சிப் பங்களிப்பு என்பதால் எல்லா விருப்பப் பதிவுகளின் எல்லா விருப்ப இடுகைகளையும் பகிர்வது இயலாத ஒன்று. இன்னும் கூடுதல் பங்களிப்பாளர்கள் இணைந்தால் மட்டுமே இந்நிலையை மேம்படுத்த முடியும். நீங்களும் பங்களிப்பாளராக இணைந்து எங்களுக்கு உதவலாம்.

மாற்று! தளத்தின் வலப்பக்கம் வெற்றாக இருக்கிறதே? அங்கு ஏதாவது காட்டலாமே? இல்லை, விளம்பரங்கள் தரும் எண்ணமா?

இல்லை, மாற்றில் என்றுமே விளம்பரங்கள் தரும் எண்ணமில்லை. அந்த வலப்பக்கப் பட்டையில் சில வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர நினைத்திருக்கிறோம். என்றாவது ஒரு நாள் பார்க்கலாம் 🙂

மாற்று! தளத்தில் இன்னும் கூடிய வசதிகளைத் தரலாமே? இன்னும் சிறப்பாக வடிவமைக்கலாமே?

இடுகைகளைப் பகிர்வதற்கு மட்டுமல்ல, தள வடிவமைப்பு, நிரலாக்கத்துக்கும் கூட்டு முயற்சி பங்களிப்புகளையே சார்ந்துள்ளோம். மாற்று! தளத்தின் வடிவமைப்பில் கூடிய வசதிகள் இருக்கலாமே என்று நீங்கள் நினைத்தால், அதை எப்படிச் செய்வது என்று அறிவும் திறமும் ஆர்வமும் தங்களுக்கு இருந்தால் மாற்று! தளத்துக்கான உங்கள் நிரலாக்கப் பங்களிப்புகளை வரவேற்கிறோம்.

மாற்று! பங்களிப்பாளர்களின் இடுகைகளையும் பகிர்ந்தால் நன்றாக இருக்குமே?

எங்கள் இடுகைகளை நாங்களே பகிராமல் இருப்பது எங்கள் நடுநிலையை உறுதிப்படுத்த இயலும் என்று நம்புகிறோம். எனினும், நிறைய புதுப் புதுப் பங்களிப்பாளர்கள் இணைய இணைய அவர்களின் நிறைய நல்ல இடுகைகளைத் தவற விடுவதை உணர்கிறோம். இதைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு வேளை, வருங்காலத்தில் இந்தக் கொள்கையைத் தளர்த்தினாலும் தளர்த்தலாம்.

ஏற்கனவே தமிழ் வலைப்பதிவுச் சூழலில் பல திரட்டித் தளங்கள் உள்ளனவே? இவற்றில் இருந்து மாற்று! எப்படி வேறுபடுகிறது? மாற்றின் தேவை என்ன?

பார்க்க – மாற்று! எப்படி மாற்று?

நிரலாக்கப் பங்களிப்பு வேண்டி

மாற்று! தளத்தில் இடுகைகளைப் பகிர்வது கூட்டு முயற்சியில் நடைபெறுவது போலவே தள வடிவமைப்பு, நிரலாக்க முன்னேறங்களுக்கும் கூட்டுப் பங்களிப்புகளையே சார்ந்துள்ளோம்.

மாற்று! தளத்தின் வடிவமைப்பில் கூடிய வசதிகள் இருக்கலாமே என்று நீங்கள் நினைத்தால், அதை எப்படிச் செய்வது என்று அறிவும் திறமும் ஆர்வமும் தங்களுக்கு இருந்தால் மாற்று! தளத்துக்கான உங்கள் நிரலாக்கப் பங்களிப்புகளை வரவேற்கிறோம்.

உலக அளவில் பல திற மூல வலைத்திரட்டி மென்பொருள்கள் இருந்தாலும் தமிழ் வலைப்பதிவர்கள் தேவைகள், பழக்கங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் ஒரு மென்பொருளைக் காண இயலவில்லை. தமிழ் வலைப்பதிவுச் சூழலில் தனி நபர், நிறுவன முயற்சிகள் சிறப்பாக இருந்தாலும் அதன் பயன்கள் பலருக்கும் சேர்வது போன்ற திறந்த மூல கூட்டு முயற்சிகள் இல்லை.

மாற்று! தளத்தின் நிரல்களை விரைவில் திறமூலமாக வெளியிட நினைத்துள்ளோம். எனவே, உங்கள் பங்களிப்புகள் மாற்று!க்கு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் சொந்தப் பயன்பாடுக்கும் தமிழ் வலைப்பதிவர்களுக்கும் எந்த விதக் கட்டுபாடும் இன்றி கிடைக்கும் என்று உறுதியளிக்கிறோம்.

நன்றி.